Vejen til lyset går ikke gennem mørket!

“Tror du så stadig på, at følelser forårsager sygdom?” Spurgte en følger mig for nylig…

Ja og nej.

Ja, fordi der stadig er noget om snakken.

Nej, fordi det i langt højere grad handler om det åndelige, som jeg desværre ikke tidligere har taget højde for.

Min overbevisning gik ud på, at det dejede sig om energi, vibration, chakra, indre barn, sjæleliv og følelser.

Jeg havde ekskluderet satan i min forståelse. Jeg havde ikke tænkt på ham, som en mulig årsag til sygdom. Jeg tog end ikke hans navn i min mund. Jeg anede intet om hans eksistens. Nej, for han havde jo blændet mig med hans falske lys. Jeg var forblændet.

Jeg troede på, at vejen til lyset gik gennem mørket.

Jeg troede på, at ved at dykke ned i smerten, ville vi heale.

Jeg så ikke, dengang, at der bag svære følelser opererer åndsmagter, som kan forårsage sygdom.

Og inden vi går videre, så lad mig lige afslutte energi, vibration chakra, indre barn, og sjæleliv, som jeg slap i takt med min opdagelse af satan. Det er jo netop dét bedrag han kommer med. Fortællingen om, at sygdom forårsages af tung energi, dårlig vibration, ubalanceret chakra, manglende kontakt til indre barn, eller karma fra forrige sjæleliv, bliver en løgn vi lever med, som en sandhed. Han er snu. Ham satan.

Men Gud er langt større.

I dag ved jeg, at vejen til lyset IKKE går gennem mørket. Vi heler ikke ved at gå ind i mørket. Tværtimod.

I dag ved jeg, at vejen til lyset går via Jesus: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”. (Johannesevangeliet 14:6)

Lad mig her forklare HVEM og HVAD der leverer sygdom, og hvad vi skal tage højde for.

Her er rækkefølgen:

  1. Første konsekvens af at vende os væk fra Gud er den åndelige død
  2. Efterfølgende de svære følelser
  3. Og slutteligt symptomer og sygdomme.

Gud har skabt os. Også til at føle.

Men se her:

“Gud har ikke givet os en Ånd der gør os frygtsomme, han har givet os en Ånd der giver kraft, kærlighed og sund fornuft.” (2. Timoteusbrev 1:7)

“Det, som Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse”. (Galaterbrevet 5:22-23)

Der er altså, og åbenbart, følelser vi bør holde os langt væk fra.

Vrede, frygt, bekymring, misundelse og dets lige, skal vi ikke dykke ned i. Disse følelser skal vi ikke acceptere i vores liv. De vil os absolut intet godt. Heller ikke selvom new age siger, at vi vokser af at integrere ”mørket”.

Det gør vi ikke.

Igen; det er en løgn vi kommer til at leve med, som en sandhed.

Det eneste vi kan bruge de svære følelser til, er, at bekræfte os i, at vi har vendt blikket bort fra Gud.

Jeg medgiver det kan være svært, at undgå følelser i ovenstående kategori. Men når først man forstår hvem bagmanden er, og hvad han har i sinde, så bliver det pludselig meget nemmere at sende dem på porten.

Som Ordet siger:

“Men de daglige bekymringer, den forførende materialisme, og lysten til at gøre alt muligt andet kvæler ordet, så der ikke bliver nogen frugt af det”. (Markusevangeliet 4:19)

Eller sagt med andre ord, mine ord:

Når vi tillader tungere følelser i vores liv, svarer det til at kigge dybt i dybet, og dybet vil altid svare tilbage med smerte, sygdom eller lidelse som respons. Måske ikke med det samme, men altid før eller siden. Det er dens hensigt. For på bunden af dybet sidder satan, og hans intention er at ødelægge, stjæle og tilintetgøre. Det er sandheden. Se her: ”Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg er kommet for at de skal have liv, ja overflod af liv.” (Johannesevangeliet 10:10)

Når vi vender os bort fra Skaberen, giver vi automatisk magten til mørket.

Igen; første konsekvens af at vende os væk fra Gud er den åndelige død, efterfølgende de svære følelser, og slutteligt symptomer og sygdomme.

Men hvad så?

Vi bør tænke, og leve meget mere åndeligt, hvis vi gerne vil forstå det fysiske liv her på jorden.

Sandheden bor nemlig i det åndelige. Ikke i vores følelser. Vi er nødt til at kigge OPAD i ånden.

Faktum er, at sjælen skal underlægge sig ånden. Ikke omvendt. Vi kan altså ikke få adgang til ånden, hvis vi dyrker ”kødet”. Det var total mindblowing for mig at finde ud af, og forstå.

Prøv at spørge dig selv:
  • Tror jeg på mine følelser, det sjælelige (som er satan værksted)?
  • Eller tror jeg på det åndelige (som er Guds orden)?

Sygdom kommer altså ikke fra Gud. Se her: “Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. (Efeserbrevet 2:8)

Ligesom Gud også har lovet os min. 70-80 leveår. Det er da fantastisk og storslået viden, ik? Ja, se her: “Vi kan forvente at leve til vi er halvfjerds, måske nogle kan nå at blive firs”. (Salmernes Bog 90:10)

Dermed er der kun én tilbage, som spyr sygdom, og døden før tid.

Gud har skabt os til at føle, men satan kan misbruge det i os. Hæng derfor aldrig fast i tyngde. Det er med garanti ikke fra din Himmelske Far.

Sygdom er en påmindelse om, at vende blikket væk fra ”kødet” og kigge opad. Til Gud. Den Guddommelig Skaber, som hverken kan ses eller føles. Det handler altså om tro. Og en beslutning om at opsige sit abonnement, og aktivitet i satans værksted.

“Jamen, hvad nu hvis man er helt nede, og synes man har gjort alt?”

Gud kommer ikke og hiver os op af stolen, når vi er nede. Han møder os, når vi trækker os selv op. Og så starter et liv i velsignelse.

Grunden til, at vi kan være helt nede, og har en oplevelse af, at vi har prøvet alt, er fordi vi henter hjælp i satans værksted, og bygger vores hus med satans redskaber.

Smid hvad du har i hænderne!

Der er altid en vej op.

En anden vej.

En sidste vej.

En udvej.

Altid.

Og Gud står klar til at tage imod os. Uanset hvad vi kommer med, og hvor vi kommer fra.

Så ja, bottom line er, at vedvarende svære følelser kan afstedkomme sygdom, fordi det er en åbning til satans værk.

Det er ikke Guds ønske for os, at vi skal dvæle ved bekymring, frustration, tristhed, mindreværd, længsler, irritation, forvirring, vrede, frygt, angst eller andre smertelige følelser. Og ønsker vi at hele, har vi brug for noget helt.

Gud er HEL.

Gud er svaret.

Han ér svaret.

Så hvad end vi måtte mangle, dét ejer Gud, og det kan vi få.

Også helbredelse.

“Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.” (1. Korinterbrev 13:13)

Og kæreste dig som stadig sidder i cacaoceremoni, nurser dine krystaller, trækker orakel- og englekort, dyrker yoga, eller beder til universet… DU LEGER MED ILDEN!

“You cannot be full of the Holy Spirit, if you are full of yourself”.

Kom med i min brevkasse på Facebook: “Fra new age til Gud”.

Alt hvad du finder her hos mig, er GRATIS.

Også de mange snakke jeg har med jer. Book gratis her.

Ønsker du flere samtaler, eller kontinuerlig vejledning, henover en længere periode, så er det også GRATISBook gratis her, eller bare kontakt mig her.

Guds fred.

Alt du finder her, er gratis!

Tilmeld dig min liste, så får du breve. Du kan let strege dig igen. Det er også muligt at støtte mit arbejde. Hvis man vil