Hvorfor ikke New Age?

Tro mig, jeg har været meget igennem for at kunne skrive det du nu skal læse.

Det har været en vild kamel at skulle sluge; at alt det fede fra new age, slet ikke var så fedt. Det har virkelig været en kæmpe mundfuld.

Men hvorfor ikke new age?

Fordi det forvirrer os. Hen ad vejen.

Fordi det tømmer os. Hen ad vejen.

Fordi det ødelægger os. I sidste ende.

Fordi det ikke giver os fred. I sidste ende.

Fordi det kommer fra Lucifer, og dermed tager os væk fra sandheden, ægte frelse, næstekærlighed og Jesus. Det burde være grund nok til at holde sig langt væk.

Jeg har modtaget et hav af taknemmelige henvendelser på baggrund af følgende tekst. Folk har været rigtig glade for at forstå forskellen på Guds værk, kontra Satans. Akkurat ligesom jeg selv var dybt taknemmelig, da jeg blev prikket på skulderen.

Jeg har dog også fået et par grumme opstød. Lad os kalde det voksen-skældud. Fra et par kvinder som ikke kunne udholde sandheden. Det var rigtig ubehageligt. Men jeg ved jo godt, at de er indhyllet i new age, og forblændet af Lucifers lys, hvorfor sandheden skærer i deres øjne.

Hånden på hjertet; jeg synes også det har været en kæmpe stor, og smertefuld mundfuld. Jeg tjente jo penge i new age. Det gør mange mennesker. Især kvinder. Det var mit økonomiske fundament. Pyha. Og hvad så? Ja, jeg valgte at lukke det meste. Og mere er under afvikling. Når vi omvender os, har vi Guds forsvar.

Nå, nu skal du se…

Der er så mange mennesker, som længes efter at opleve Guds fred, men som leder i New Age. Der er han bare ikke. Det er Lucifers afdeling, også kaldet Satan.

Lucifer giver ikke, UDEN også at tage. Hen ad vejen. Lidt efter lidt tager han. Og slutteligt helt og aldeles. Hans arbejdsområder er følgende; skilsmisser, kærlighedssorger, familiestridigheder, pengeproblemtikker, sygdomme, forvirring, bekymringer, og naturligvis frygt, angst og døden.

Lad mig forklare. Men først;

Det er kærlighed at holde sig til sandheden. Det vil jeg gøre i de følgende ord.

Det er kærlighed, at afsløre mørket, og pege på lyset. Det vil jeg gøre i de følgende ord.

Også selvom det kan provokere, frustrere, irritere eller fornærme. Det er stadig kærlighed.

New age går ud på, at man kan manifestere ting og bedrifter her i livet, være sin egen guddommelig kraft, højnelse af energi, selvudvikling, og anden åndelig praksis og dyrkelse. Men alt dette er IKKE fra Jesus, og derfor frelser det ikke vores sjæl.

Tværtimod.

Selvudvikling, er den store hjørnesten i new age; at vi skal selvudvikle os i én uendelighed. Men problemet er netop selvet, som faktisk dyrkes. Det går altid galt, når vi tror, at centrum er inde i os selv.

“You cannot be full of the Holy Spirit, if you are full of yourself”.

I New age er omdrejningspunktet selvkærlighed. Hele essensen er indhyllet i en dyb overbevisning om, at vi skal gå efter det vi føler for, det vi føler er bedst for os, det vi mærker glæde ved, og hvad end vi føler gør os glade. Dét er hele essensen i new age.

Men det er ikke vejen til dét liv, vi paradoksalt nok længes allermest efter. Det er heller ikke næstekærligt. Det er navlepillende, og det er dybt egoistisk. Sorry to say.

Den sande kærlighed handler ikke om hvad JEG har lyst til. Den sande kærlighed handler om næstekærlighed. Og det er et valg. Det er ikke et spørgsmål om lyst. Vi bliver altså ført bag lyset, når vi tror på, at kærlighed handler hvad vi hver især har lyst til. Og hovedpersonen bag dette bedrag er Lucifer. Se her:

Når vi begynder at tillægge, eller trækker noget fra det skrevne ord i Bibelen, så er det ikke fra Gud, men fra vores modstander, Lucifer. Og Lucifer er en falden engel, som ikke besidder den åndelige visdom som Gud har.

For at forstå ting, så er vi nødt til at forstå hvor ting kommer fra, og hvad det egentlig er. New Age kommer fra Madame Blavatzki og Alice Bailey, som begge var erklærede følgere af Lucifer, også kaldet Satan.

Alle former for healing, clairvoyance, mindfulness, energiarbejde, human design, enneagrammet, tarot, kodet krystaller, englekort, astrologiske forudsigelser, spirituel vejledning mm, er ikke fra Gud, og dermed fulde af intentioner fra noget andet åndeligt, men fra hvem og hvad?

Der er kun Lucifer tilbage.

Ligesom numerologien, der fortæller os, at vores navne er tunge, men passer det? Ja, i Lucifers verden gør det. Men eftersom numerologien IKKE kommer fra Gud, kan man jo foranlediges til at tænke på hvor tyngden så reelt stammer fra?

I new age handler det om at integrere og arbejde med mørket, for på den måde at blive hel. Men fra Jesus kommer der IKKE mørke. Hos ham findes der kun lys. Så hvorfra mon det mørke stammer, dét som vi i new age ofte bruger oceaner af krudt på at stilne inde i os?

Vi skal ikke arbejde med mørket inde i os selv. Vi skal kommandere det væk. Uden tøven. For vi har autoriteten til at sende det bort. Gud har ikke givet os tyngde. Han har udelukkende givet os gaver af kærlighed, glæde, latter, omsorg, barmhjertighed og tilgivelse. Det er værd at tænke over.

New age er alt sammen glitrende løfter om fred, ro og kærlighed i massive mængder. Men det stammer ikke fra Gud. Det ser sådan ud, det medgiver jeg. Ja, Lucifer er snu. Han er jo trods alt en engel. Det falder mange for. Jeg gjorde også…

New Age er altså Lucifers, Satans lære og filosofi; at vi hver især selv er guddommelige væsner, hvilket er selve essensen af satanisk filosofi.

Man kan altså ikke både gå med Jesus Kristus, Gud og Helligånden, samtidig med man flirter med new age, afguder, egenrådighed og egenkærlighed. Det kan man bare ikke. Man er nødt til at vælge side.

Ellers vil man før eller siden betale prisen.

Den kritiske stemme vil måske sige, at man blot kan lade være at tillægge det mere end det er?

Nej, det kan vi ikke. For det er ikke i vores hænder at styre. Det er afdelingen for det åndelige at håndtere. Det svarer til at drage nytte af sin touter i huset, og i samme åndedrag lukke øjnene for hvorledes den samtidig udsender stråling. Fedt med internet, men det inkluderer også stråling. Sådan er det bare.

Verden er fuld af symboler. Den åndelige verden bruger det til at snige sig ind på dig. Det tredje øje, slangen, trekanten fra frimureri osv. Når vi ikke er opmærksom på afsenderens reelle hensigter, så er der meget som kan snige sig ind via bagvejen. Igen, satan er snu.

Når noget ikke kommer fra Gud, så kommer det fra Lucifer, og så er det en forbandelse. Det kan lyde både voldsomt og provokerende, men det er sandt. Og lad mig kærligt minde om, at sandheden sætter fri.

Lad mig spørge dig:

”Hvad er det du ikke vil bytte med, for dét, som Gud har til dig?”

Der foregår en kamp i verden, men det er ikke mellem mennesker. Det er en åndelig krig.

Der udspiller sig et uset drama lige foran os. En åndelig virkelighed, der er lige så autentisk som det vi kan se og røre ved. Gud har fjender, og disse fjender ønsker at såre.

Satan spreder løgn ind imellem sandheden, så vi bliver forvirret. Satan er den forførende engel. Gud skabte ham, men Satan ville være ligesom Gud. Gud afviste han, og sendte ham ned på jorden som fyrste. Se hvordan det gik. Satan har indtaget verden, som al sin magt, løgne og had.

Men med hans englevinger har han samtidig bjergtaget en masse mennesker, og forført dem dybt ind i new age. Og ja, for at forstå ting, så er vi nødt til at forstå HVORFRA ting kommer af, og hvad det egentlig er.

Jeg gentager; New Age stammer fra Madame Blavatzki og Alice Bailey, som begge var erklærede følgere af Lucifer, også kaldet Satan.

Det er Satan som reagerer over jorden, vidste du det? Han står blandt andet bag det materielle. Det vidste jeg ikke. Jo, jeg jeg altid vidst at han opererer i den medicinske verden. Og da rona blev opfundet, vågnede jeg for alvor…

Lad mig dele disse ord fra Bibelen, som faktisk beskrev og forudså det vi står i NU!:

“Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. Ifør jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. Dén kamp, vi står i er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet. Derfor skal I tage hele Guds udrustning på, så I kan forsvare jer imod den Ondes angreb og stå fast, indtil alle angrebene er overstået”. Efeserbrevet kap. 6

Satan og hans hær af dæmoner er på spil alle vegne, og de kan snige sig ind igennem alle sprækker. Symboler. Døre du ikke ved du skal lukke. Når vi ved det, ved vi også hvordan vi lukker huller.

Prøv at reflektere over følgende;

Tilgivelse er stærkere end ærgrelse.

Velsignelse er stærkere end forbandelse.

Taksigelse er stærkere end at beklagelse.

Ros er stærkere end anklage.

At elske er stærkere end at hade.

Gud er kilden.

Og vejen til Gud er via Jesus.

Gud er kærlighed. Og mennesker som lever i næstekærlighed, lever med Gud, og Gud lever i dem.

Der er så mange mennesker, som længes efter at opleve Guds fred, men som samtidig vedholder selv at vil have kontrollen. Men Gud kan først komme ind i vores liv, når vi slipper taget i SELV at ville kontrollere. Ja, Jesus kalder og kalder og kalder – men svarer vi ikke, må vi kæmpe selv.

Det er kærlighed at advare mod gift.

Akkurat som dengang jeg fandt ud af, at staten ikke vil mig det godt, således fandt jeg også ud af, at new age ikke ville mig det godt. Og det var i den grad noget af en kamel at sluge.

Jeg advarede mod sprøjterne, fordi de var giftige for kroppen. Akkurat således advarer jeg nu mod new age, fordi det på samme måde er gift for kroppen. Det er bare meget vanskeligere at se med det blotte øje.

Det er kærlighed at advare.

At lukke øjnene for den magt han besidder, svarer til at lukke øjnene for det som ødelægger os. Vi leger med ilden, når vi ikke vil se omfanget af hans værk her på jorden.

Det er kærlighed at advare.

Jeg gentager; i new age handler det om at integrere og arbejde med mørket, for på den måde at blive hel. Men fra Jesus kommer der IKKE mørke. Hos ham findes der kun lys. Så hvorfra mon det mørke stammer, dét som vi i new age ofte bruger oceaner af krudt på at stilne inde i os?

Det er kærlighed at prikke andre på skulderen, og fortælle forskellen på de to lejre. For der er forskel. Der er et skel.

Og dét skel er altså ægte.

Jeg er helt enig i, at det er godt at tænke positiv.

Ikke desto mindre er alle store magthavere og regeringsleder i verden medlem af frimurerloger. Og deres symbol er Baphomet, også kaldet satan.

Symbolerne om Baphomet er ekstemt voldsomme.

Aleister Crowley, som også opfandt tarotkort, skiltede meget med hans forkærlighed til ”Baphomet”. Han forklarede selv, at Baphomet var Lucifer, også kaldet satan.

Så ja, det er en kendsgerning, at dem som bestemmer i verden, opererer ud fra ovenstående. Uanset hvor positivt du og jeg tænker.

DET ER KÆRLIGHED AT ADVARE.

Tro mig, jeg har været meget igennem for at kunne skrive ovenstående. Det har været en vild kamel at skulle sluge; at alt det fede fra new age, slet ikke var så fedt. Det har virkelig gjort ondt. Men lige bagefter noget ganske andet, nemlig Guds fred.

Ja, sandheden sætter fri. Og i en tid som denne, er det i allerhøjeste grad sandheden vi behøver. Løgne og bedrag er der masser af.

Ikke mere selvudvikling til mig. Ikke mere numerologi. Ikke flere kvindecirkler fuld af selvkærlighed. Ikke mere højnelse af energi. Ikke flere yogastillinger og afgudsdyrkelse af den ellers så fine Buddha. Slut.

For mig har det været vigtigt at slippe hele molevitten, ellers ville jeg jo stadig lege med satan, bare lidt mindre end hidtil. Men satan er satan. Har vi døre på klem, finder han vej ind. Selv via små sprækker tvinger han sig adgang. Kun at reducere new age, er altså lidt ligesom at reducere indtag af gift, vel vidende at gift er gift uanset mængden. Det har virkelig været afgørende for mig at forstå.

Jeg har valgt side. Nu lader jeg Gud arbejde i mig. Jeg er lykkelig for, at nogen havde modet til at prikke mig på skulderen, den dag tilbage i 2022.

Måske er tiden inde til, at du også skal vælge side. Måske.

Videopodcast: Mit vidnesbyrd!

Tilbage i juni 2023 havde Camille Hammerich inviteret mig til at berette om mit farvel til al new age, og en vej nu kun med Gud!

Det blev et meget ærligt, oprigtigt, åbent og kærligt interview. Resultatet kan du se her!

Og hvis du bare MÅ vide mere, eller hvis du synes jeg har været dårlig til at forklare om faren ved new age, så kan jeg varmt anbefale Marie. Hun er både sød, klog og hyggelig at lytte til.

Fortællingen er meget identisk med min og mange andres. Lyt her, to afsnit ialt, nr 89 0g 90 – rigtig god fornøjelse!

Kom med i min brevkasse på Facebook: “Fra new age til Gud”.

Alt hvad du finder her hos mig, er GRATIS.

Også de mange snakke jeg har med jer. Book gratis her.

Ønsker du flere samtaler, eller kontinuerlig vejledning, henover en længere periode, så er det også GRATIS. Book gratis her, eller bare kontakt mig her.

Guds fred.

Alt du finder her, er gratis!

Tilmeld dig min liste, så får du breve. Du kan let strege dig igen. Det er også muligt at støtte mit arbejde. Hvis man vil