Du skal ikke samarbejde med svære følelser!

Hvad nu hvis det slet ikke handler om, at vi skal dykke ned i svære følelser?

Hvad nu hvis det meget mere handler om, at vi blot skal konstatere følelsen bag?

Altså, hvis vi blot skal forstå hvilken dør det er vi har åbnet?

Ja, hvad nu hvis…

Hvad nu hvis du ikke skal rumme dine svære følelser.

Hvad nu hvis du ikke skal dykke ned i dine svære følelser.

Hvad nu hvis du ikke skal forstå dine svære følelser.

Hvad nu hvis du ikke skal favne dine svære følelser.

Hvad nu hvis du ikke skal lære at holde af dine svære følelser.

Hvad nu hvis du ikke skal hele dine svære følelser.

Hvad nu hvis det slet ikke er meningen?

Ja, hvad så?

Sandheden er faktisk den, at kigger vi længe nok i dybet, vil dybet kigge tilbage. Og dét har altid løgne med sig retur.

Hører du?

Jeg gentager lige for din sikkerheds skyld: når vi kigger længe nok i dybet, vil dybet kigge tilbage. Og dét har altid løgne med sig retur.

Løgnen om, at du er nødt til at rumme, forstå og favne dine svære følelser, for at hele dine sår.

Ja, hvad nu hvis du slet ikke behøver at gøre ovenstående. Men i stedet blot skal forstå, at du til enhver tid kan vende dig om, og gå ud af selvsamme dør, som valgte at gå ind ad.

Og hvad nu hvis der findes en mirakuløs og altoverskyggende kærlig heling til dig, men som også er noget helt andet end det du troede? Er du så villig til at prøve?

Der hersker en fundamental misforståelse i vores samfund. En misforståelse om sundhed, følelser og symptomer, som jeg ønsker at belyse, så vi kan vågne op af frygten og på ny leve i Guds fred.

Vi skal turde tale om HVORFRA sygdom og symptomer har rødder!

Vi skal turde kigge på hvilke følelser vi samarbejder med!

Og vi skal turde bekende, at det er døre vi selv har åbnet!

Vi vælger selv at åbne dem.

Så hvad sker der, hvis jeg fortæller dig, at vi ikke er sat her på jorden for at døje, for at bekymre os, for at opleve kriser, for at mærke mindreværd eller for at være syge. Ingen af delene er meningen. Og da Jesus ankom var det netop for at tage al vores lidelse. Der er intet tilbage. Alt har han taget for os…

Men forstår vi det?

Ja måske. Og så alligevel døjer vi…

For at gå i troen på Gud, Jesus og Helligånden, må vi først af alt lære, at have ærefrygt for Sandheden.

Denne respekt er mange imidlertid blevet lokket til, at afgive til emner i new age, eller måske helt undlade at tro på noget som helst. Derfor har man ikke længere respekt og ærefrygt for Gud.

Så når man fortæller om sin vandring med Jesus, vil man derfor ofte reagere hovedrystende på det der høres. Det er klart.

Når vi vender os bort fra Skaberen, giver vi automatisk magten til mørket. Dét vidste jeg heller ikke selv. Men det gør jeg nu.

Og min respekt for dette er enorm.

Første konsekvens af at vende os væk fra Gud er den åndelige død, efterfølgende de svære følelser, og slutteligt symptomer og sygdomme.

Lidt om de svære følelser:

De to værste følelser, må nok siges at være skam og forkastelse.

Følelsen af skam kan variere i intensiteten, lige fra akut forlegenhed til en krybende følelse af dyb uværdighed. At skamme sig bunder ofte i misbrug af enhver art, eller overlast i barndommen.

Et andet sår, som ofte er mere smertefuldt end skam, er forkastelse. Følelsen af forkastelse skyldes sædvanligvis en brudt relation, i en eller anden form. I dens tidligste form forårsages den selvsagt af forældre. Forkastelsen kan komme til udtryk på forskellige måder; enten på grove og negative måder, eller den kan blot være manglende evne til at vise kærlighed og accept.

Følelsen af manglende accept fra ens forældre, kan følge et menneske op igennem livet, endda helt til graven.

En anden hyppig årsag til følelsen af forkastelse, er brudte ægteskaber.

Følelser som ovenstående, eller andre følelsesmæssige belastninger, efterlader ofte sår, som kun kan heles ved Guds nåde.

Og der har aldrig været så desperat behov for Guds middel mod svære følelser, som der er i dag. Det er min vurdering, at alle menneskelige vanskeligheder bygger på netop skam og forkastelse.

Så hvis jeg fortæller dig, at Jesus bar vores skam, for at vi skulle få del i hans herlighed. Og hvis jeg fortæller dig, at Jesus udholdt vores forkastelse, for at vi skulle blive anerkendes som Guds børn ligesom ham, hvad tænker du så?

Har du i TRO kunnet tage imod denne beretning om Jesus vandring her på jorden, og alt hvad han har gjort for os?

I så fald, kan du, som det enkleste og reneste udtryk for virkelig tro, bare sige ”Tak!”

Eksempelvis kan du sige;

”Tak Jesus, for alt hvad du gjort for mig. Jeg forstår det ikke fuldstændigt, men jeg tror på det, og jeg er taknemmelig”.

Gør det, netop nu!

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for jeg beder for dig.

Selv har jeg modtaget Helligånden, og jeg blev døbt (fuld nedsunket i vand) den 4. maj 2023 i havet ved Tisvilde.

Min bøn for dig vil derfor være i kraft af Helligånden, i Jesu Kristi navn.

Kom også med i min brevkasse på Facebook: “Fra new age til Gud”.

Alt hvad du finder her hos mig, er GRATIS.

Også de mange snakke jeg har med jer. Book gratis her.

Ønsker du flere samtaler, eller kontinuerlig vejledning, henover en længere periode, så er det også GRATIS. Book gratis her, eller bare kontakt mig her.

Guds fred.

Alt du finder her, er gratis!

Tilmeld dig min liste, så får du breve. Du kan let strege dig igen. Det er også muligt at støtte mit arbejde. Hvis man vil